Mestské kúpele, Mestská knižnica, park, kaviareň a priestor pre deti na jednom mieste

Pozrite si budúcu podobu Grösslingu

Kúpele sú miestom stretnutí, oddychu a ponorenia do vody aj do rozhovoru.

Tak to bolo aj v kúpeľoch Grössling, ktoré sa dnes vracajú, aby sa stali spoločenským priestorom pre všetkých.

Mestské kúpele Grössling — 1914

Mestské kúpele Grössling — 2020

Mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy prichádzajú so zámerom obnoviť pôvodnú funkciu kúpeľov Grössling, pridať k nim nové formy kultúrno-komunitných aktivít a otvoriť tak priestor verejnosti.

Okrem obnovy kúpeľnej časti plánujeme do oddelenej časti objektu presťahovať časť Mestskej knižnice a vytvoriť tak  verejnú inštitúciu, ktorá bude prístupná pre všetkých.

Hlavnou myšlienkou Grösslingu je ponorenie sa – do bratislavskej kúpeľnej atmosféry, do relaxu, ale aj do kníh v pokojnom priestore knižnice. Pobočka Mestskej knižnice ponúkne zaujímavý program, taktiež kaviareň, ktorá sa stane otvoreným miestom so zónou pre deti a čítarňou dennej tlače a knižných noviniek. Súčasťou konceptu je aj obnova verejných priestorov a okolia budovy a vytvorenie parku na Medenej ulici.

Vchod do kúpeľov z rohu Medenej a Kúpeľnej ulice

víťazný návrh
OPPS Architettura - Florencia

Autori návrhu: Tím OPPS Architettura - Florencia (Antonio Salvi, Francesco Polci, Filippo Pecorai, Paola Chiriatti / luce.atelier (vizualizácie))

„Víťazný návrh architektonickej súťaže umožňuje nielen obnoviť architektonický význam Grösslingu, ale aj znovu objaviť starobylú spoločenskú a kultúrnu hodnotu, ktorú má pre mesto Bratislava.“

Mestské kúpele

Mestské kúpele Grössling — 1914

Mestské kúpele Grössling — 2020

Mestské kúpele Grössling sú ikonickou stavbou Bratislavy. Budova z roku 1895 zažila najväčší rozkvet v roku 1914, kedy k rekreačným a vaňovým kúpeľom pribudla plavecká časť a ďalšie rekreačné kapacity. Už vtedy kúpele slúžili mešťanom, okrem očistnej a športovej funkcie, aj ako dôležitý stretávací bod. Práve túto funkciu chceme mestu a jeho obyvateľom vrátiť.

Mestská knižnica

Aktuálne priestory mestskej knižnice – Laurinská ulica, Bratislava

Mestská knižnica v Bratislave založená v roku 1900 je najstaršou a najväčšou verejnou knižnicou hlavného mesta. V súčasnosti sa nachádza na dvoch miestach: v bloku na Kapucínskej a Klariskej ulici; a v budove na Laurinskej ulici. Priestory na Laurinskej ulici sú však v nevyhovujúcom stave a knižnica trpí  nedostatočnou priestorovou kapacitou aj zlým technickým stavom.

Presťahovanie časti Mestskej knižnice na Laurinskej ulici do priestorov Grösslingu je príležitosťou na jej reštart – aktualizáciu a modernizáciu vybavenia, aktivít aj služieb.

Nová knižnica zároveň otvára priestor na dialóg o tom, ako má moderná mestská knižnica vyzerať a ako má fungovať. Chceme, aby sa Mestská knižnica ako celok aj v Grösslingu rozvíjala ako otvorené miesto pre aktívne dianie, stretávanie a spoznávanie(sa).

Čo ešte prinesieme

Park

Verejný priestor je dôležitou súčasťou konceptu Grössling. Preto revitalizujeme park na Medenej ulici, ktorý sa stane vstupnou bránou do objektu.

Kaviareň

Kaviareň s čitárňou bude skvelou príležitosťou na ponorenie sa do knižných noviniek, dennej tlače alebo priateľského rozhovoru.

PRIESTOR
PRE DETI

Detská zóna v dohľade rodičov poskytne bezpečné a príjemné prostredie pre rodiny s deťmi.

Časová os obnovy

Vyhlásenie súťaže

marec 2020

Výsledky 2. kola

leto 2020

Vypracovanie projektovej dokumentácie

jar 2021

Búracie práce, obnova komína

Jar až jeseň 2021

leto 2020

Výsledky 1. kola

jeseň 2020

Verejná prezentácia výsledkov súťaže

Začiatok rekonštrukcie objektu

Vyhlásenie súťaže

marec 2020

Výsledky 1. kola

leto 2020

Výsledky 2. kola

leto 2020

Verejná 
prezentácia výsledkov súťaže

jeseň 2020

Vypracovanie projektovej dokumentácie

jar 2021

Búracie práce, obnova komína

jar až jeseň 2021

Začiatok rekonštrukcie objektu

Čo sa deje teraz?

Spresňujeme detaily budúcej podoby mestských kúpeľov

Kým v interiéri pokračujú prípravné práce na rekonštrukciu, s architektmi z ateliéru OPPS Architettura pracujeme na kľúčových detailoch budúcej podoby mestských kúpeľov. Nové vizualizácie ukazujú, ako bude vyzerať vonkajší bazén inšpirovaný konceptom starých rímskych kúpeľov s otvorenou strechou. Finalizujú sa tiež detaily pre suchú saunu, ktorá sa v Grösslingu nachádzala aj v roku 1895.

Spúšťame rekonštrukciu - opravujeme aj komín z roku 1914

Začali sa prípravné stavebné práce. Do rekonštrukčných prác je zaradená aj obnova komína, či odstránenie nadbytočných objektov na Kúpeľnej ulici, kde neskôr vznikne exteriérový bazén. Odstraňovať sa budú aj nenosné konštrukcie, ktoré do kúpeľov pribúdali od 70. rokov. Zámerom je vrátiť objekt do prípravného stavu, aby sa mohla začať komplexná rekonštrukcia podľa víťazného návrhu z architektonickej súťaže.

Mária Švarbová fotila v Grösslingu

Mária Švarbová svojím jedinečným spôsobom zdokumentovala súčasný stav kúpeľov Grössling. Mária Švarbová je medzinárodne uznávaná slovenská fotografka pôsobiaca prevažne v zahraničí. Hlavnou inšpiráciou pre jej tvorbu je architektúra. Od roku 2014 pracovala na koncepte ,,Swimming pool“, kde konceptuálnou fotografiou zdokumentovala vyše 13 plavární z územia Slovenska.

Predstavujeme vám výsledky súťaže

Víťazný návrh architektonickej súťaže umožňuje nielen obnoviť architektonický význam Grösslingu, ale aj znovu objaviť starobylú spoločenskú a kultúrnu hodnotu, ktorú má pre mesto Bratislava. Návrh napĺňa víziu prepojenia funkcie kúpeľov, mestskej knižnice a domu literatúry, umožňuje vytvoriť moderný model komplexnej budovy, ktorá ťaží zo svojej rozmanitosti funkcií. Pozrite si výsledky súťaže.

Výsledky participácie

Projekt revitalizácie zahŕňal aj participatívny proces. Participatívny proces bol náročný kvôli obmedzeniam pri stretávaní, avšak snažili sme sa zapojiť verejnosť do najväčšej možnej miery. Získai sme informácie o postojoch a názoroch ľudí najmä čo sa týka ich návštevností knižnice a využívania relaxačných zariadení. Viac si môžete pozrieť v záverečnej správe.

Prišlo 77 návrhov zo 17 krajín

Do prvého kola architektonickej súťaže sa zapojilo 77 tímov. Do druhého kola postúpilo 5 tímov s návrhmi, ktoré vybrala medzinárodná odborná porota. Výsledky súťaže môžeme očakávať v októbri.

POZRITE SI KÚPELE VO VIRTUÁLNEJ PREHLIADKE

Z dôvodu aktuálnych opatrení v súvislosti s korona vírusom, nebude možné absolvovať obhliadky naživo. Pre všetkých záujemcov sme pripravili virtuálnu prehliadku vo forme videa a virtuálnej prehliadke v 360° od kotolne až po strechu.

 

GRAFIKY OD ČIERNYCH DIER

Pri príležitosti vyhlásenia medzinárodnej architektonickej súťaže vytvoril projekt Čierne diery v spolupráci s ilustrátorkou Adelou Režnou umeleckú grafiku dokumentujúcu atmosféru kúpeľov. Niekoľko venovaných kusov získajú  aj súťažiaci postupujúci do druhého kola architektonickej súťaže. Veríme, že aj vzácne grafiky môžu byť motiváciou na podanie návrhu.

FINALIZÁCIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Minulý rok sa nám podarilo vyčistiť objekt od odpadu, ktorý sa vygeneroval počas posledných 26 rokov. Spravili sme zameranie objektu, staticko- technický a vlhkostný posudok na celý objekt, revíziu komína, pamiatkový prieskum, kde sme na základe sond a pôvodnej dokumentácie pripravili podrobnú analýzu historických prvkov. V spolupráci s viacerými odborníkmi sa nám podarilo pripraviť podklad, na základe ktorého sme vypísali medzinárodnú architektonickú súťaž na obnovu objektu.

VRSTVY HISTÓRIE KÚPEĽOV

Počas ročnej prípravy sme okrem historických a technických podkladov začali aj s čistením a konzervovaním budovy, aby sa nezhoršil jej technický stav. Počas týchto prác sme v objekte našli staré keramické obklady z rokov 1895, 1914, 1929, 1942 a 1972. Práve na základe týchto farieb a vzorov sme začali budovať identitu nového Grösslingu. Je to jeden z prvých krokov pri tvorbe identity, následne sa bude dotvárať podľa výsledkov súťaže.

STARÉ PÍSMO NANOVO

Myslíme si, že nie všetko sa vždy musí vytvárať nanovo, preto sme v spolupráci s typografom Ondrejom Jóbom vytvorili písmo kúpeľov Grössling na základe starých fotografií. Prinavrátenie starého písma je jedným z množstva malých krokov ako vrátiť opustenému objektu dušu.

NÁVŠTEVY BUDOVY

Dnes ešte technický stav budovy žiaľ neumožňuje, aby sme vám ukázali jej krásu. Rozhodli sme sa ju preto zachytiť v spolupráci s fotografmi Nora a Jakub, ktorí zdokumentovali súčasný stav kúpeľov na fotografiách. Naším cieľom je zachytiť celý priebeh transformácie budovy, aby sme vás mohli po rekonštrukcii privítať aj s ním. To najnovšie z obnovy nájdete vždy na našom Instagrame.

Zapojenie verejnosti

Obnovu, tak dôležitého objektu ako sú kúpele Grössling, nechceme robiť bez vás. Do procesu rekonštrukcie zapájame odbornú aj laickú verejnosť, aby sme o novej podobe objektu rozhodovali spoločne. Formy zapojenia verejnosti sa postupne vyvíjajú a budú obsahovať dotazníky, susedské stretnutia a ďalšie aktivity.

NOVINKY Z OBNOVY

Sledujte pokračujúcu rekonštrukciu a nahliadnite do histórie, súčasnosti aj budúcnosti Grösslingu na našom Instagrame.