Predstavujeme vám
budúcu podobu
Grösslingu

Víťazný návrh architektonickej súťaže umožňuje nielen obnoviť architektonický význam Grösslingu, ale aj znovu objaviť starobylú spoločenskú a kultúrnu hodnotu, ktorú má pre mesto Bratislava. Návrh napĺňa víziu prepojenia funkcie kúpeľov, mestskej knižnice a domu literatúry, umožňuje vytvoriť moderný model komplexnej budovy, ktorá ťaží zo svojej rozmanitosti funkcií.

víťazný návrh
OPPS Architettura - Florencia

Autori návrhu: Tím OPPS Architettura - Florencia (Antonio Salvi, Francesco Polci, Filippo Pecorai, Paola Chiriatti / luce.atelier (vizualizácie)

Komentár poroty

Víťazný návrh najlepšie reaguje na požiadavku vytvoriť pokojný, mestský blok s dobre riešeným variabilným námestím a vzťahom k okolitému mestu. Autori dokázali jednoduchými zásahmi nadviazať na historickú hodnotu komplexu a zvýšiť kvalitu objektu. Návrh v plnej miere využíva existujúce priestory a obsahuje najmenej deštruktívnych zásahov, čím zvýrazňuje hodnotu a patinu 125 ročnej budovy a zároveň vytvára fungujúcu prevádzkovú schému kúpeľov, knižnice a kaviarne. Prevádzka jasne definuje oddelenie plaveckého bazéna, saunovej časti a samotných kúpeľov a taktiež rušnej a pokojovej zóny knižnice. Predpolie kúpeľov na Medenej ulici návrh rieši ako pokojný mestský verejný priestor s exteriérovým sedením.

Návrh prinavrátil pôvodný vstup do kúpeľov z roku 1895 na nárožie Medenej a Kúpeľnej ulice. Pomerne málo vstupov do objektu zabezpečuje dobrú obsluhu celého objektu, prevádzkový koncept je hodnotený veľmi pozitívne. Porota ocenila materiálové prevedenie vkladaných konštrukcií, ktoré vytvárajú atmosféru pocitovo príbuznú celkovému charakteru budovy. Presklené konštrukcie odkazujú na obdobie rozvoja kúpeľov a zároveň vytvárajú veľkorysé a pritom krehké priestory. Vkladané konštrukcie pracujú s rôznou mierou otvorenosti voči okoliu – robia tak v závislosti na funkcii nadväzujúcich priestorov a na zámere autorov.

pozrite si druhé až piate miesto

Tím Tvar a Roar architekti
Bratislava

A-design. s.r.o. — Igor Pohanič Tomáš Pohanič, Michal Romanec, Patrik Kuva, Michal Buranovský, Denisa Kollárová

Pozitívom návrhu je jeho jasné urbanistické členenie a vysoká kvalita celkovej navrhovanej koncepcie. Na rozdiel od víťazného návrhu, v tomto prípade autori pracujú s výraznejším otváraním priestorov bloku do okolitého prostredia - zapojenie priestoru na Kúpeľnej ulici, využívanie exteriérových terás vo vnútri bloku. Samostatný vstup do kúpeľov z prieluky na Kúpeľnej ulici vytvára veľkorysý predpriestor, ktorý vizuálne komunikuje s interiérom historickej kotolne a časti kúpeľov. Umiestnenie šatní do podzemného podlažia s prirodzeným presvetlením v rámci prieluky pôsobí ako dobré rozhodnutie a umožňuje vytvorenie verejnej funkcie na celom prízemí objektu. Porota ocenila navrhované kultivované materiálové riešenie, ale ako otázne vníma chýbajúce interiérové prepojenie kúpeľnej a knižničnej časti. Ako polemická bola časťou poroty hodnotená konzistentnosť architektonického riešenia novovzniknutých zásahov.

Detail návrhu v PDF

mar.s architects
Praha

Martin Šenberger, Martin Zítek, Daniel Mudra

Porota oceňuje kvalitne vyriešený verejný priestor – veľmi mestský a zároveň príjemne civilný. Riešenie križovatky Medenej a Kúpeľnej ulice primerane uprednostňuje chodcov v území. Vstup do kúpeľov cez dvor, do šatní na prízemí bez kríženia prevádzky je pozitívom návrhu. Čitateľnosť novej vrstvy porota, na rozdiel od pamiatkarov, hodnotí kladne. Kladom je, že nepôsobí ako exhibícia, avšak ako negatívum bola vnímaná absencia jednoznačného architektonického výrazu asociovateľného s objektom kúpeľov. Priestor pre oddych je podhodnotený a jeho umiestnenie pri vstupe z neho robí príliš frekventovaný uzol vzhľadom na funkciu, ktorej má slúžiť. Otázne je riešenie šatní v rámci troch podlaží a vstup do saunového sveta cez hlavný bazén. Obnažená štítová stena v prieluke na Kúpeľnej ulici s brečtanom a graffiti pôsobí ako provizórium.

Detail návrhu v PDF

Tím Grau architekti
Bratislava

MRCK Group s.r.o. — Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda, Jana Filípková, Simona Fischerová, Karolína Krajčíková

Pozitívom návrhu je umiestnenie knižnice a kaviarne do časti objektu orientovaného do parčíka na Medenej ulici. Autori vytvorili prevádzkovú schému, ktorá umožňuje oddeliť rušnú a pokojovú zónu kúpeľov, avšak plavecký bazén nemá vlastný prístup. Z pamiatkového hľadiska je tento konzervatívny návrh hodnotený kladne, zachováva exteriérový výraz stavby bez výrazných zásahov či dostavieb. Návrh neprezentuje výraznejšiu atmosféru, riešenie interiérov neprináša výraznejšiu pridanú hodnotu. Riešenie nástupu na vstupné schodisko popri kotloch a ich posunutie sa nejaví ako vhodné riešenie. Návrh má pomerne veľa bariérových riešení. Šatne zaberajú vzácny priestor na 1.np a mieša sa v nich čistá a špinavá prevádzka a trasa zásobovania bistra na poschodí. Oddychová zóna má tranzitný charakter. Štyri exteriérové vodné plochy sú energeticky náročným riešením.

Detail návrhu v PDF

Deichler Jakab Stúdió
Budapešť

Timea Deichler, Daniel Jakab

Z Kúpeľnej ulice návrh prináša veľkorysý nový vstupný priestor prekrytý novotvarom. Opodstatnenosť objektu a architektonický výraz navrhnutého novotvaru však vyvoláva viacero otázok. Saunová a kúpeľná časť sú z prevádzkového hľadiska funkčné a prinášajú dobre rozmiestnené oddychové plochy. Autori vo veľkej miere pracujú so strešnou krajinou budovy. Návrh prináša pomerne veľa zásahov do historických nosných konštrukcií. Navrhovaná “pasáž” na prízemí síce vytvára potenciálny verejný priestor, ale nepôsobí presvedčivo a vytváraním vstupov a kombináciou viacerých funkcií komplikuje prevádzku a odoberá potenciálnu plochu iným funkciám. Členenie budovy v knižničnej aj v kúpeľnej časti vytvára pomerne veľa bariér, na čo návrh dostatočne nereflektuje. Architektonický výraz a atmosféra návrhu pôsobia v niektorých momentoch neprimerane k existujúcemu objektu a zadanej funkcii.

Detail návrhu v PDF

Porota

Ilja Skoček (SK)

architekt, predseda Slovenskej komory architektov, predseda poroty

Lászlo Kovács (HU)

prevádzkový riaditeľ budapeštianskych kúpeľov

Adam Halíř (CZ)

architekt
www.projektil.cz

Henrieta Moravčíková (SK)

teoretička architektúry, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave

Peter Lényi (SK)

architekt, www.2021.sk
vedúci útvaru súťaží MIB

Zuzana Zacharová (SK)

architektka
www.designfactory.sk

Peter Fejérdy (HU)

architekt
www.kozep.bme.hu/fejerdy-peter-dla

Čo zaujímavé priniesli ostatné návrhy

Do súťaže sa zapojilo 77 tímov rôznych kútov sveta. Tieto návrhy nás zaujali svojou nápaditosťou, inšpiráciou či emóciou, ktorú do Grösslingu priniesli.

hra
so svetlom

Návrh pracuje s rôznymi formami oddychových a relaxačných zón. Členenie novovzniknutého priestoru vnáša do pôvodných, historických kúpeľov novú atmosféru. Vďaka hre so svetlom sa autorom podarilo vytvoriť rôzne typy intímnych priestorov.

FORMA architects / New York

Záhradný dvor vo vnútri

Návrh veľmi dobre pracuje so záhradným dvorom vo vnútri komplexu. Je tvorený prepojenou dvojúrovňovou krajinou so vsadenými objektami malých sáun. Táto záhrada vytvára atmosféru tajomného zeleného sveta s uvoľneným a neformálnym charakterom. Funkčný grid vo vnútri kúpeľov vytvára priestory usporiadané do scénického labyrintu a tak eliminuje chodby. Autori pracujú s vertikálnou formou knižnice otvorenej cez tri podlažia, čím vytvárajú veľkorysý otvorený priestor pre štúdium a stretnutia.

GUTGUT / Bratislava

Podstata človeka ako podstata kúpeľov

Autori návrhu kúpele Grössling vnímajú ako kombinovaný priestor, ktorý holisticky podporuje a rozvíja podstatu človeka – tela so všetkými jeho možnosťami, chybami, a myseľ intelektuálnu stimuláciu k vytvoreniu bohatého vnútorného života. Zameriava sa na juxtapozíciu tela a mysle, z čoho vychádzajú rôzne zóny kúpeľov a knižnice.

Note design studio / Štokholm

Vertikálna
zeleň

Autori pracujú s arkádami a oblúkmi a transformujú ich do nového dizajnu. Vytvarajú orangeriu s relaxačnou zónou, kde si môžu návštevníci oddýchnuť obklopení vertikálnou zeleňou

Karaivanov architekten / Viedeň + Buka / Berlín

Rímske
kúpele

Autori sa inšpirovali rímskymi kúpeľmi z Pompei, z čoho vychádza celková priestorová kvalita a radenie miestností.

Guetano Guerrera / Termoli

VYhliadka
na komíne

Na komíne, ktorý sa nachádza medzi kaviarňou a knižnicou, architekti vytvorili vyhliadku na Staré mesto Bratislavy.

Hantabal architekti / Bratislava

Knižnica
v Bazéne

Návrh vnímame ako zaujímavý experiment. Architekti otáčajú prevádzku kúpeľov a do existujúcich bazénov umiestňujú knižnicu. V plaveckom bazéne tak vzniká amfiteáter určený na sústredenú prácu. Nové bazény nachádzajú svoje miesto v centrálnej časti objektu.

CAN Architects / Győr

Bazén
v komíne

Návrh pracuje s komínom, ktorý už stratil svoju pôvodnú funkciu avšak stále tvorí orientačný bod v území. V komíne ako aj v jeho okolí je vytvorený bazén s horúcou vodou. Architekti komín ako symbol prinavracajú k životu, symbolizuje aktivitu nového verejného života.

Ludovic Gaffarel / Brusel

Intímna
atmosféra

Autori návrhu vkladajú do konceptu nové hmoty – saunu do vnútorného dvora a bazén do dvora na Kúpeľnej ulici, čím nadväzujú na materialitu komína a zároveň v nich vytvárajú pokojnú, intímnu atmosféru.

ARCHI-KON / Budapešť

Vizuálne prepojenie priestorov

Návrh pracuje s otváraním priestorov a zároveň s doplnením blokovej štruktúry. Nové formy prinášajú do vnútornej dispozície viac svetla a vizuálne prepojenia.

ARRE arhitektura / Ljubjana

Vstupná hala
pod arkádami

Návrh vytvára zaujímavú vstupnú halu pod arkádami, pracuje s vizuálnym prepájaním priestorov cez podlažia.

3H / Budapešť

Členenie
priestoru

Návrh pracuje so sekvenčným členením priestoru, vo vnútri dispozície delí priestor na rôzne typy oddychových a interaktívnych zón, ktorých celková proporcia je podmienená požadovaným množstvom svetla a akustikou každej funkcie.

SOVA SZENK / Wroclaw

Všetky detaily k projektom nájdete na stránke Metropolitného inštitútu Bratislavy
Všetky návrhy na mib.sk

NOVINKY Z OBNOVY

Sledujte pokračujúcu rekonštrukciu a nahliadnite do histórie, súčasnosti aj budúcnosti Grösslingu na našom Instagrame.