Transparentnosť

MKK Grössling s. r. o. ako povinná osoba podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (ďalej „zákon“) zverejňuje zmluvy podľa § 5a zákona na stránke www.crz.gov.sk a informácie podľa § 5b zákona na stránke www.grossling.sk.

Dátum Dodávateľ Predmet Suma Príloha
01.09.2022 ZoD Zmluva o dielo 1,000 € [, ]
01.03.2022 Slovenská pošta, a.s. P.O. BOX ročný nájom 66 € [, ]
14.04.2022 Websupport, s.r.o. Hosting 13.4.2022 - 13.4.2023 35 € [, ]
29.04.2022 JUDr. Martina Mikušová notárske služby 416 € [, ]
30.04.2022 Metropolitný inštitút Bratislavy sublicencia na použitie písma 1,200 € [, ]
04.06.2022 Cisarove, s.r.o. grafiky Kúpele Grossling 400 € [, ]
01.07.2022 B.R.M. Tax, k.s. daňové poradenstvo 480 € [, ]
09.07.2022 Mirek Karas, advokát právne služby 2,626 € [, ]
01.08.2022 Mirek Karas, advokát právne služby 1,226 € [, ]
10.08.2022 Senger & Partners, s.r.o. ubytovanie 770 € [, ]
15.08.2022 Melifex, s.r.o. účtovné služby 446 € [, ]
31.08.2022 Melifex, s.r.o. účtovné služby 226 € [, ]
31.07.2022 Ryanair letenky architekti 240 € [, ]
28.06.2022 OPPS Architettura architektonická štúdia 58,900 € [, ]
18.07.2022 QCM, s.r.o. construction manazment 3,290 € [, ]
03.08.2022 QCM, s.r.o. construction manazment 1,540 € [, ]
21.07.2022 Antwork, s.r.o. inžinierska činnosť 770 € [, ]
10.08.2022 Antwork, s.r.o. inžinierska činnosť 1,540 € [, ]
20.08.2022 MAP Indoor Bratislava, s.r.o. vytvorenie BIM modelu budovy Grossling 6,475 € [, ]
31.08.2022 Antwork, s.r.o. inžinierska činnosť 1,470 € [, ]
10.10.2022 QCM, s.r.o. construction manazment 1,260 € [, ]
01.11.2022 Mirek Karas, advokát právne služby 1,168 € [, ]
05.09.2022 Mirek Karas, advokát právne služby 901 € [, ]
31.10.2022 vibration, s.r.o. programovanie 45 € [, ]

NOVINKY Z OBNOVY

Sledujte pokračujúcu rekonštrukciu a nahliadnite do histórie, súčasnosti aj budúcnosti Grösslingu na našom Instagrame.